اول تست کرونا و سپس آغاز تمرینات
۱ هفته پیش ۲٬۰۱۱

اول تست کرونا و سپس آغاز تمرینات

سرپرست باشگاه بوشهر می گوید با همکاری امور بین الملل فدراسیون فوتبال بازیکنان و مربیان خارجی این تیم بازخواهند گشت.