انتقاد کاپیتان شمشیربازی اسلحه فلوره
۱ ماه پیش ۹۴۲

انتقاد کاپیتان شمشیربازی اسلحه فلوره

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره با اشاره به اختلافات ایجاد شده در این رشته، گفت: حرف زدن در شمشیربازی ترس دارد و به همین دلیل خیلی‌ها تا به امروز سکوت کرده اند.