عزیزی خادم: انتخاب ویلموتس قابل دفاع نیست
۲ هفته پیش ۱٬۴۶۸

عزیزی خادم: انتخاب ویلموتس قابل دفاع نیست

رئیس هیئت مدیره باشگاه سایپا گفت: امیدوارم با توافق و به دور از تنش اساسنامه آماده و تائید نهایی فیفا گرفته شود تا زمینه انتخابات دموکراتیک و آزاد فراهم باشد.