پورموسوی نفت آبادان را تمرین نداد
۲ هفته پیش ۱٬۷۵۴

پورموسوی نفت آبادان را تمرین نداد

در شرایطی که بعد از استعفای سیروس پورموسوی اعلام شد با رد آن توسط هیات مدیره، وی در تمرین امروز نفت آبادان شرکت خواهد کرد، او غایب تیمش در تمرین امروز لقب گرفت.