شرایط بازیکنانم ایده آل نبود
۱ هفته پیش ۱٬۹۵۲

شرایط بازیکنانم ایده آل نبود

‌عظیم جزیده بعد از شکست تیمش مقابل تیم شهرداری ارومیه گفت: امروز بازیکنانم شرایط ایده آلی نداشتند و دلیل آن را نمی دانم.