فیروزجا باز هم تسلیم کارلسن شد
۱ ماه پیش ۲٬۳۰۳

فیروزجا باز هم تسلیم کارلسن شد

علیرضا فیروزجا نابغه ایرانی شطرنج جهان در سوپرتورنمت سریع آنلاین شطرنج در برابر نفر اول شطرنج جهان شکست خورد تا همچنان بدون برد در رده آخر ایستاده باشد.