مدیرروستا: مسئولیت اشتباهم را می پذیرم
۱ سال پیش ۱٬۷۸۱

مدیرروستا: مسئولیت اشتباهم را می پذیرم

سرپرست تیم پیکان با اشاره به اینکه در جریان انجام ۶ تعویض مقصر بوده گفت: من مسئولیت اشتباهم را می پذیرم و اگر محرومیت یا جریمه ای باشد قبول می کنم.