امیری: طولانی شدن لیگ بازیکنان را خسته کرده
۳ ماه پیش ۱٬۷۶۱

امیری: طولانی شدن لیگ بازیکنان را خسته کرده

نساجی که بعد از آمدن محمودفکری و تغییر در کادرفنی نتایج خوبی گرفته اینروزها با مشکل خستگی و مصدومیت های پیاپی بازیکنانش مواجه است؛ آخرین آن ها مجتبی ممشلی است که ازرباط صلیبی اش پاره شد.