بداوی: آقای عمران زاده! جایگاهت را بدان
۱ هفته پیش ۵٬۱۵۲

بداوی: آقای عمران زاده! جایگاهت را بدان

حنیف سری به اینستاگرام و صفحات مجازی بزند و کامنت های مردم و هواداران تیم‌شان را بخواند، مردم فوتبال را می‌فهمند و نمی‌شود افکار را با دو مصاحبه منحرف کرد.