خائن کسی است که با ۴۰ هزارتومان و ۱۰۰کیلو برنج استقلال را ترک کرد
۴ ماه پیش ۷٬۰۰۹

خائن کسی است که با ۴۰ هزارتومان و ۱۰۰کیلو برنج استقلال را ترک کرد

مدیرعامل سابق استقلال با بیان اینکه شعارها علیه او برنامه ریزی شده و دست‌های پشت پرده در این قضیه دخیل بود، گفت: خائن کسی بود که به خاطر ۴۰ هزار تومان و ۱۰۰ کیلو برنج استقلال را ترک کرد.