طباطبایی: درباره رقم قرارداد گرو و نویمایر در سطح دنیا تحقیق کنید
۷ ماه پیش ۳٬۳۵۳

طباطبایی: درباره رقم قرارداد گرو و نویمایر در سطح دنیا تحقیق کنید

هادی طباطبایی یکی از چهره‌هایی است که همواره اتفاقات استقلال را رصد می‌کند و در تازه ترین صحبت هایش گفته است که درباره رقم قرارداد گرو و نیومایر در سایر تیم ها به جز استقلال تحقیق کنید.