برانکو؛ از دوشنبه عرب تا دوشنبه رسول‌پناه
۱۰ ماه پیش ۳٬۳۸۰

برانکو؛ از دوشنبه عرب تا دوشنبه رسول‌پناه

مدیرعامل سابق پرسپولیس با جمله پول برانکو آماده است و دوشنبه بیاید و بگیرد مورد انتقاد هواداران قرار گرفت و اکنون رسول پناه نیز با ادبیاتی مشابه مدعی است که پرونده برانکو دوشنبه بسته خواهد شد.