فتحی: وزیر ورزش به ثبات مدیریت استقلال تاکید کرد
۱ سال پیش ۴٬۷۵۳

فتحی: وزیر ورزش به ثبات مدیریت استقلال تاکید کرد

مدیرعامل باشگاه استقلال گفت: آقای سلطانی فر با تاکید بر ثبات مدیریت و ادامه برنامه های موثر باشگاه برای موفقیت استقلال گفت هیات مدیره و مدیر عامل با تمام قدرت تلاش کنند و هیچ عنوان وقفه ای در برنامه های باشگاه و تیم به وجود نیاید.