مصطفوی پشت فتحی درآمد؛ حکم متخلفان دربی سال 73 را من صادر کردم
۱ سال پیش ۱۱٬۴۸۲

مصطفوی پشت فتحی درآمد؛ حکم متخلفان دربی سال 73 را من صادر کردم

حضور امیرحسین فتحی در برنامه فوتبال‌برتر و اعتراف او به 40 سال هوادار استقلال‌بودن با حاشیه‌های زیادی همراه شد. این امر موجب شد تا مجتبی محرمی بابت احکام دربی 73 انتقادات شدیدی را علیه او مطرح کند.