آشفته بازار بسکتبال کردستان
۲ ماه پیش ۱٬۱۰۱

آشفته بازار بسکتبال کردستان

سنندج- بسکتبال به عنوان یک رشته پرطرفدار با قدمت بیش از پنجاه سال در کردستان در مقاطع مختلف شاهد افت و خیزهایی بوده اما بی مدیریتی در این دوره بیداد می کند و نگرانی های را به وجود آورده است.