در جستجوی کیمیا!
۹ ماه پیش ۱۰٬۲۵۴

در جستجوی کیمیا!

درشرایطی که خبرهایی مبنی بر مهاجرت بانوی مدال آور ایران منتشر شده است، فدراسیون تکواندو هم از وضعیت کیمیا علیزاده بی خبر است و نایب رئیس بانوان هم پاسخگو نیست.