جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی در بن‌بست کرونا
۴ ماه پیش ۱٬۶۵۰

جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی در بن‌بست کرونا

اگرچه کمیته ملی پارالمپیک جذب مربی خارجی برای زهرا نعمتی را مصوب کرده اما بحران کرونا و جواب سربالای گزینه‌های پیشنهادی، اجرای این برنامه همیشه مورد تاکید را در بن‌بست قرار داده است.