شورای فنی پارادوومیدانی تشکیل می شود
۴ ماه پیش ۱٬۳۱۱

شورای فنی پارادوومیدانی تشکیل می شود

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین از تشکیل شورای فنی پارادوومیدانی به منظور استفاده از نقطه نظرات اهالی فن و خرد جمعی خبر داد.