دو خبر از فدراسیون جهانی تکواندو
۱ ماه پیش ۱٬۸۷۸

دو خبر از فدراسیون جهانی تکواندو

فدراسیون جهانی تکواندو از اقدام به برگزاری نخستین دوره همایش برابری جنسیتی و رهبری زنان و مشارکت با شرکت «هاسبرو» با هدف تشویق کودکان سراسر جهان به ورزش تکواندو خبر دادند.