پاسخ عزیزی خادم به یک ادعای جنجالی
۲ هفته پیش ۳٬۲۲۰

پاسخ عزیزی خادم به یک ادعای جنجالی

رئیس فدراسیون فوتبال ایران مدعی شد که رئیس AFC در ایمیلی که زده، از دبیر کل این کنفدراسیون به عنوان عامل اعطای میزبانی به بحرین یاد کرده است.