فدراسیون فوتبال منتشرکنندگان اساسنامه جعلی را تهدید کرد
۶ روز پیش ۲٬۹۸۳

فدراسیون فوتبال منتشرکنندگان اساسنامه جعلی را تهدید کرد

کمیته امور استان‌های فدراسیون فوتبال ضمن انتشار نسخه های اصلی اساسنامه هیئت های فوتبال استان ها اعلام کرد، منتشر کنندگان نسخه ساختگی و جعلی این اساسنامه را به صورت قانونی مورد پیگرد قرار می‌دهند.