شهرداری‌ها حامی اصلی طرح «شهر فعال» هستند
۱ سال پیش ۲٬۱۱۲

شهرداری‌ها حامی اصلی طرح «شهر فعال» هستند

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش گفت: شهرداری‌ها نقش اصلی را درطرح ملی شهرهای فعال ایران ایفا می‌کنند و امیدواریم از حمایت دولت و مجلس نیز برخوردار باشیم.