چرایی رد صلاحیت؛ اصفهانیان پاسخ می‌دهد
۴ ماه پیش ۲٬۳۱۲

چرایی رد صلاحیت؛ اصفهانیان پاسخ می‌دهد

یکی از کسانی که صلاحیت او برای شرکت در انتخابات آتی ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رییسه تایید نشده فریدون اصفهانیان – رییس کمیته داوران است.