قصه های يحيی و پرسپوليس
۷ ماه پیش ۶٬۹۵۱

قصه های يحيی و پرسپوليس

سابقه نشان داده هر چند يحيي تقريبا هميشه در بازيهاي رو در رو با پرسپوليس يك رقيب ناكام بوده و مورد علاقه پرسپوليسي هاست اما در بازيهاي غير مستقيم خيلي كم به نفع پرسپوليس كار كرده است.