تابع تصمیمات ستاد مقابله باکروناهستیم/ بازی استقلال معلق می‌شود
۷ ماه پیش ۳٬۳۲۳

تابع تصمیمات ستاد مقابله باکروناهستیم/ بازی استقلال معلق می‌شود

سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت: برای برگزاری ادامه مسابقات تابع تصمیمات ستاد مقابله با کرونا هستیم. ضمن اینکه دیدار تیم هایی که طبق قوانین مبتلا به کرونا دارند، تعلیق می شود.