قانون جدید فوتبال ایتالیا برای مقابله با نژادپرستی
۱ سال پیش ۵٬۸۰۰

قانون جدید فوتبال ایتالیا برای مقابله با نژادپرستی

مقامات ایتالیا به منظور مقابله با نژادپرستی قانون جدیدی را به اجرا خواهند گذاشت و بر اساس آن باشگاه‌هایی که بتوانند رفتار پرخاشگرانه و توهین‌آمیز هواداران خود را کنترل کنند پاداش دریافت خواهند کرد.