دربی باز هم 50 - 50 است
۲ ماه پیش ۷٬۱۳۰

دربی باز هم 50 - 50 است

مدت هاست که سازمان لیگ به دنبال اجرای قانون 90 به 10 در بازی های بزرگ از جمله دربی است اما تا اکنون موفق به انجام این کار نشده است.