بهروزی راد امید زیادی به کسب مدال در توکیو دارد
۳ هفته پیش ۷۲۹

بهروزی راد امید زیادی به کسب مدال در توکیو دارد

سرمربی تیم ملی پاراقایقرانی با ابراز رضایت از عملکرد سه قایقران اعزامی به مسابقات کاپ جهانی مجارستان گفت: عملکرد هر سه قایقران اعزامی به این تورنمنت راضی کننده بود و به اهداف پیش بینی شده دست یافتیم.