بلیت فروشی زودتر از موعد وبسایت رسمی باشگاه رم درست از آب درآمد
۱ سال پیش ۲٬۴۴۴

بلیت فروشی زودتر از موعد وبسایت رسمی باشگاه رم درست از آب درآمد

در شبکه های اجتماعی به شوخی می گویند: "به نظر می رسد این بار جیمز پالوتا پیش دستی کرده و جلوتر از سایر مدیران از جمله پرز، قرعه کشی را برنامه ریزی کرده است!" همان طور که ساعتی پیش از برگزاریمراسم قرعه کشیدر طرفداری خواندید، روز گذشته برای دقایقی وبسایت رسمی ایتالیایی زبان رم ...