جنگی 2 میلیارد دلاری؛ چالش بزرگ فدراسیون فوتبال اسپانیا و سازمان لیگ
۱ سال پیش ۵٬۷۴۵

جنگی 2 میلیارد دلاری؛ چالش بزرگ فدراسیون فوتبال اسپانیا و سازمان لیگ

فدراسیون فوتبال اسپانیا برنامه اعلام شده از سوی سازمان لیگ فوتبال این کشور را تغییر داد تا چالشی بزرگ در روابط این دو سازمان ایجاد شود، چالشی که شاید به قیمت ضرری 2 میلیارد دلاری تمام شود.