اعتراف تلخ پائولو مالدینی
۱ سال پیش ۸٬۹۸۷

اعتراف تلخ پائولو مالدینی

پائولو مالدینی اسطوره باشگاه میلان اعتراف کرده که روسونری به جذب هیروینگ لوزانو علاقه داشت اما تغییر تاکتیکی این تیم باعث شده که آنها در جذب این ستاره عقب‌نشینی کنند.