آخرین وضعیت لیست بازیکنان پرسپولیس/ لیست پر و تلاش برای جذب مهاجم
۱ سال پیش ۹۵٬۴۹۸

آخرین وضعیت لیست بازیکنان پرسپولیس/ لیست پر و تلاش برای جذب مهاجم

پرسپولیس در شرایط به دنبال جذب یک بازیکن جدید در پست مهاجم نوک است که لیست بزرگسال این تیم پر بوده و جذب بازیکن جدید تنها با کنار گذاشتن یکی از نفرات بزرگسال فعلی ممکن خواهد بود.