لیست مازاد و آرامشی که از پرسپولیس گرفته شد؛ وقتی مدیران تیم می بندند
۱۱ ماه پیش ۷٬۹۸۴

لیست مازاد و آرامشی که از پرسپولیس گرفته شد؛ وقتی مدیران تیم می بندند

فهرست مازاد و بازیکنان خروجی پرسپولیس هنوز اعلام نشده و باعث سردرگمی هواداران و علاقمندان به تیم و ایجاد حاشیه در بین بازیکنان شده است، همچنین دخالت مدیران در این بین کار را برای کادرفنی تیم سخت و سخت‌تر کرده است.