پایان نژادپرستی در فوتبال ایتالیا؟
۱ هفته پیش ۳٬۴۷۶

پایان نژادپرستی در فوتبال ایتالیا؟

فوتبال ایتالیا چند سالی است با بحرانی بزرگ به نام نژادپرستی مواجه شده و این مسئله در فصل جدید به اوج خود رسیده است و اکنون به نظر می‌رسد مسئولان راه حلی برای آن پیدا کرده‌اند.