بیانیه کانر مک‌گرگور پس از حکم دادگاه بروکلین
۱ سال پیش ۸٬۸۸۳

بیانیه کانر مک‌گرگور پس از حکم دادگاه بروکلین

کانر مکگرگور پس از اعلام حکم خفیف دادگاه در مورد حملهاش به اتوبوس تیم مبارزان یو اف سی، در صحبتهای کوتاهی بیرون از دادگاه بروکلین اعلام کرد که از دادستان و قاضی پرونده برای اینکه به من اجازه دادند تا از این مسئله عبور کنم، تشکر میکنم و در همینجا میخواهم از دوستان، خانواده و طرفدارانم برای پشتیبانیشان تشکر کنم ...