خورشیدی: به کدامین گناه من را می زنید؟
۱ هفته پیش ۲٬۶۷۰

خورشیدی: به کدامین گناه من را می زنید؟

انتقادات از مجتبی خورشیدی، سرپرست تیم ملی هم چنان ادامه دارد و گاها در مصاحبه ها مطالبی بیان می شود که به نظر می رسد دور از واقعیت است و از جنبه فنی خارج می شود.