پنجره بسته جوانان کی باز می‌شود؟
۲ هفته پیش ۲٬۶۷۸

پنجره بسته جوانان کی باز می‌شود؟

مجید نامجو مطلق، جواد زرینچه، احمدرضا عابدزاده، فرهاد مجیدی، داریوش یزدانی این نام‌ها به جز اینکه روزگاری پیراهن استقلال را به تن می‌کردند، در یک ویژگی دیگر هم مشترک هستند؛ همه آنها پیش از رسیدن به ۲۰ سالگی به تیم ملی رسیدند.