۱۰ درصد؛ قانونی که در سپاهان جواب داد
۴ هفته پیش ۳٬۰۴۰

۱۰ درصد؛ قانونی که در سپاهان جواب داد

محرم نوید کیا اگر چه مربی آرامی است اما به نظم تیمی اهمیت خاصی می دهد و برای برقراری نظم در تیمش به جای خشم به قانون روی آورده است.&#۱۶۰;