ستاره میلان نقره‌داغ شد
۳ هفته پیش ۵٬۰۸۰

ستاره میلان نقره‌داغ شد

آنته ربیچ مهاجم و ستاره جدید باشگاه میلان به دلیل برخود اهانت‌آمیز به داور مسابقه از سوی یوفا با جریمه سنگینی مواجه و نقره داغ شد.