لیست بلندبالای تناقض‌ها در احکام انضباطی!/ به کلمه «قانون» رحم کنید
۴ روز پیش ۳٬۸۷۸

لیست بلندبالای تناقض‌ها در احکام انضباطی!/ به کلمه «قانون» رحم کنید

«کافی است فقط چند لحظه از پیله تعصب به رنگ‌ها خارج شویم و برخی مثال‌ها را بدون در نظر گرفتن رنگ لباس افراد خاطی با هم مقایسه کنیم. در این صورت به وضوح پی خواهیم برد ساختار قضایی فوتبال ایران پر از حفره و چندگانگی است.»