کشتی ایران در خاک کرونا؛ کاوه هم مبتلا شد
۶ ماه پیش ۲٬۰۲۸

کشتی ایران در خاک کرونا؛ کاوه هم مبتلا شد

مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد نیز به ویروس کرونا مبتلا شد؛ موضوعی که به نظر می رسد با توجه به برگزاری اردوهای تیم ملی و رقابت های انتخابی، نگرانی بابت افزایش تعداد مبتلایان وجود داشته باشد.