حاشیه‌سازی دنباله‌دار مجریان ورزشی/وقتی برگ برنده سیما واگذار شد!
۵ ماه پیش ۴٬۶۲۴

حاشیه‌سازی دنباله‌دار مجریان ورزشی/وقتی برگ برنده سیما واگذار شد!

حواشی اظهارات یک مقام مسئول در گفتگویی تلویزیونی، حاشیه‌سازی مجدد برخی از مجریان روی آنتن و نخستین موضع‌گیری رسمی درباره سرانجام نظارت بر سریال‌های خانگی از مهمترین رویدادهای این هفته بود.

حاشیه‌سازی دنباله‌دار مجریان ورزشی/ وقتی برگ‌برده سیما واگذار شد!
۵ ماه پیش ۲٬۵۰۰

حاشیه‌سازی دنباله‌دار مجریان ورزشی/ وقتی برگ‌برده سیما واگذار شد!

حواشی اظهارات یک مقام مسئول در گفتگویی تلویزیونی، حاشیه‌سازی مجدد برخی از مجریان روی آنتن و نخستین موضع‌گیری رسمی درباره سرانجام نظارت بر سریال‌های خانگی از مهمترین رویدادهای این هفته بود.