محمدباقر صادقی به ماشین سازی پیوست
۷ ماه پیش ۱٬۷۴۶

محمدباقر صادقی به ماشین سازی پیوست

سنگربان فصل گذشته ذوب آهن اصفهان بار دیگر تصمیم گرفت تا از جمع سبزپوشان اصفهانی جدا شود و این‌بار مقصد تبریز را برای ادامه فوتبال خود انتخاب کرد.