گرایی: حفظ قهرمانی کار سخت‌تری است
۱ هفته پیش ۱٬۱۰۶

گرایی: حفظ قهرمانی کار سخت‌تری است

قهرمان المپیک ۲۰۲۰ توکیو می‌گوید او و رشید سعدالله‌اف تنها کشتی گیرانی بودند که در سال جاری دو طلای جهان و المپیک را به خود اختصاص دادند اما در شیراز با او حتی در حد قهرمان یک ناحیه هم برخورد نشده است.