انصاری‌فرد: از اسپانسر یورو می‌گیریم به کالدرون و برانکو می‌دهیم
۳ روز پیش ۴٬۴۸۵

انصاری‌فرد: از اسپانسر یورو می‌گیریم به کالدرون و برانکو می‌دهیم

درحال مذاکره با برانکو و دستیارانش هستیم و توافقات قطعا حاصل می‌شود. برای پرداخت به آنها و خارجی‌های خودمان ازجمله کالدرون مشکلی نداریم. با یک اسپانسر مذاکره کرده‌ایم که به صورت یورو به ما پرداختی داشته باشد.