روزی که سرمربی مس به قولش عمل کرد
۳ روز پیش ۲٬۵۸۹

روزی که سرمربی مس به قولش عمل کرد

اعضای کادر مدیریتی و فنی تیم فوتبال مس رفسنجان پیش از دیدار این تیم برابر ماشین سازی که با سه امتیاز شیرین برای این تیم همراه شد، از موسسه خیریه گمنامان رفسنجان بازدید کرده بودند و محمد ربیعی قولی به زنان شاغل در این مجموعه داده بود.