مجتبی سرآسیایی به کادر فنی مس کرمان اضافه شد
۳ روز پیش ۱٬۵۷۵

مجتبی سرآسیایی به کادر فنی مس کرمان اضافه شد

سرپرست باشگاه مس کرمان با&#۱۶۰;تشکر از مسئولین باشگاه مس رفسنجان و محمد ربیعی سرمربی این تیم از حضور کوتاه مدت مجتبی سرآسیابی مربی تیم فوتبال مس رفسنجان در کادرفنی مس کرمان خبر داد.