چرا نمی‌توان به بخشش مهاجم پرسپولیس دردادگاه عالی ورزش امیدواربود
۱۱ ماه پیش ۳٬۶۵۷

چرا نمی‌توان به بخشش مهاجم پرسپولیس دردادگاه عالی ورزش امیدواربود

در شرایطی که مسئولان باشگاه پرسپولیس قصد دارند با شکایت به دادگاه بین المللی ورزش محرومیت مهاجم خود را کاهش دهند، یک پژوهشگر حقوقی اعتقاد دارد خیلی نمی تواند به آینده این شکایت خوشبین بود.