مایلی کهن: فکری سرمربی تیم ملی بشود
۴ ماه پیش ۴٬۸۷۹

مایلی کهن: فکری سرمربی تیم ملی بشود

فرهاد مجیدی اینروزها به خاطر از دست دادن امتیازات کمی تحت فشار است. به خصوص در فضای مجازی و برخی از این انتقادات از سوی پیشکسوتان تیم مطرح می شود.