واکنش رسمی فدراسیون به شایعه استعفای تاج
۳ هفته پیش ۴٬۰۷۳

واکنش رسمی فدراسیون به شایعه استعفای تاج

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره استعفای مهدی تاج از ریاست این فدراسیون به علت کسالت حالش گفت: هیئت رئیسه جلسه‌ای نداشته است و تاج بعد از بهبود حالش، درباره برنامه‌های آتی فدراسیون صحبت خواهد کرد.