تضمین مدیران آرسنال به امری
۲ سال پیش ۶٬۷۳۳

تضمین مدیران آرسنال به امری

اونای امری علیرغم کسب تنها دو پیروزی در هشت دیدار اخیر کماکان از حمایت سران آرسنال برخوردار است و با تضمین عدم برکناری آنها به کارش ادامه می‌دهد.